Præcise leveringstider

Tradition for kvalitetsarbejde

Særlig anerkendt leverandør til DISA Technologies A/S

Dygtig, loyal og engageret medarbejderstab

18 velkvalificerede svejsere med en række forskellige svejsecertifikater

Høj fleksibilitet (korte leverings- og omstillingstider hvis nødvendigt)

GSM har således en god basis til at lave forædlede og mere komplicerede produkter på basis af kundespecifikationer

Nyheder