Totaleverancer/fremstilling af produkter på basis af kundespecifikationer.

Opgaver der kræver viden og erfaring.

Opgaver i mindre serier eller enkelstyk.

Vi ønsker velovervejet at påtage os opgaver hvor vor indsats har god værdi for vore kunder og som bidrager til GSM´s langsigtede udvikling.

Vi ønsker at have kunder som kan se muligheder i et langvarigt og lønsomt samarbejde med GSM som strategisk leverandør.

Nyheder